Śledź nas na:

Etyka biznesu - Artykuły

  • liczba prac:

Czy da się pogodzić życie gospodarcze z cnotami moralnymi?

Nie trzeba np. być zaraz pacyfistą, żeby niepokoić się korumpującym charakterem wojskowego życia żołnierzy zawodowych. Są oni szkoleni do zabijania, okaleczania, niszczenia mienia i pustoszenia całych połaci kraju, a wszystko to wymaga, aby nauczyli się tłumić pewne „cywilne” hamulce, które wiążą się z poszanowaniem życia i mienia. Co więcej, jako że armia złożona z indywidualistów byłaby nieskuteczna, od żołnierzy oczekuje się, że kiedy otrzymują rozkaz, będą go wykonywać bez zastanowienia, przyjmując na wiarę, iż użycie siły jest konieczne, a zatem usankcjonowane – mimo że konieczność w pewnych konkretnych sytuacjach może wcale nie być oczywista ani niekwestionowana. Jeżeli zatem kariera wojskowa może być zaszczytna, a nawet wybitna, to nadal istnieją powody, aby przypuszczać, że z takim życiem wiążą się specyficzne niebezpieczeństwa moralne: możliwe do przewidzenia sytuacje, w których prawdopodobnie znajdą się żołnierze (a w których reszta z nas prawdopodobnie się nie znajdzie) i w których pewne cnoty zostaną wystawione na ciężką próbę.

Cnoty życiowe

Praktyka Pratykę, która nie przekracza granic moralności (wyznaczonych przez nakazzy i zakazy moralne) nie kwestionują moralne niepokoje. Niepokoje moralne są niepokojami tych, którzy są wyposażeni w cnoty moralne. Przez cnoty moralne rozumiemy dyspozycje charakteru, dzięki którym żyjemy dobrze i dobrze postępujemy – wiedziemy życie godziwe.

Motywy postępowania, racje moralne i uległość wobec norm

Nieetyczne praktyki w biznesie Pierwszy przypadek to ludzie, którzy nie mają sumienia. Drugi, że ich sumienie jest nieskuteczne. Czasami jest tak, że ludzie postępują w sposób, o którym wiedzą, że jest uznawany ze nieetyczny, oni jednak za taki go nie uznają, np. kłamiemy co do wieku pisząc CV.

O dobrym postępowaniu

Więcej niż trzeba Niesłuszne postępowanie wiąże się z naruszeniem normy. Przypuśćmy, że udało nam się uniknąć niesłusznego postępowania – postąpiliśmy zgodnie z normami. Czy wynika z tego, że postąpiliśmy dobrze? Nie. Jeżeli normy, których przestrzegaliśmy były tylko normami bezwzględnymi. W postępowaniu słusznym musisz kierować się również normami względnymi (np. gra w szachy grałeś zgodnie z zasadami lecz przegrałeś bo nie znałeś i nie zastosowałeś „cichych” reguł). Normy bezwzględne znaczą coś innego dla jednych a coś innego dla drugich, w zależności od tego kim są i w jakim znajdują się położeniu.

Od czego zacząć?

Dwa rodzaje trudności Problemy z określeniem obowiązku Kłopoty związane z wypełnieniem obowiązków

Wprowadzenie

Etyka biznesu to rozważania nad sposobami i kierunkami działania w ramach życia gospodarczego, które dadzą lub nie obronić się z moralnego punktu widzenia.

Biznes i moralność

Cnoty moralne są cechami charakteru, dyspozycjami, których potrzeba każdemu z nas: pomagają nam one osiągnąć pomyślność w życiu – i w biznesie. A zatem dobrze prowadzone przedsiębiorstwo to takie przedsiębiorstwo, którego praktyki i sposoby postępowania będą zgodne z cnotami moralnymi. Nie wynika z tego, oczywiście, że jedynie te przedsiębiorstwa, które w tym sensie są dobrze prowadzone, będą odnosić sukcesy. Powodzenie i niepowodzenie zależą po części od szczęścia, po części od umiejętności i inteligencji. Cnoty moralne jednak zwiększają szanse naszego powodzenia, wady zaś zmniejszają je.

Biznes i cnoty

Zysk celem biznesu. Moralność to luksus, na który można sobie pozwolić w firmie ustabilizowanej, wolnej od lęków przed konkurencją, albo w społeczeństwie, w którym zasady fair play są powszechnie akceptowane.