Śledź nas na:Dobra praktyka na zewnątrz firmy

Te same cnoty moralne, które stanowią podstawę dobrej praktyki wewnątrz firmy, są również podstawą dobrej praktyki członków firmy wobec ludzi z zewnątrz – dostawców, klientów, inspektorów i wszystkich innych.

Odpowiedzialność członków firmy wobec tych z zewnątrz, z którymi pracownicy firmy będący udziałowcami mają jakieś interesy, lub tych, na których życie te interesy wpływają. Ograniczymy naszą dyskusję do dwóch tematów:

  1. sprawiedliwy sposób prowadzenia interesów – nie taki zgodny z prawem danego kraju, ale taki który pozostaje zgody z bezwzględnymi normami moralności (uznane przez społeczeństwo, które musi je przestrzegać aby żyć w zgodzie i pokoju)

  2. biznes ekologiczny – zobowiązania w stosunku do środowiska naturalnegoZobacz także