Śledź nas na:Obowiązki wynikające z roli społecznej

Odnajdywanie własnej roli w społeczeństwie

Właściwa droga oznacza każdą drogę, która wędrując, będziemy unikać czynienia zła i która umożliwi nam dobre działanie.

Wszyscy odgrywamy pewne role, które narzuciło nam życie lub które przyjęliśmy na siebie, a które niosą ze sobą specyficzne obowiązki i troski. Te obowiązki i troski wpływają na to, jakie postępowanie będzie dla nas etycznie właściwe.

Jak nasza rola społeczna wpływa na to, co dla nas etycznie właściwe?

Nasze role społeczne wyznaczają, jakie postępowanie będzie dla nas etycznie właściwe na dwa sposoby:

  1. przez nakładanie dodatkowych ograniczeń na nasze postępowanie – kierowcy nie wolno pić alkoholu; jeżeli jesteś konsultantem nie wolno ci plotkować

  2. przez dopuszczenie postępowania, które w innych okolicznościach byłoby etycznie niewłaściwe – w normalnych warunkach kłamstwo jest niewłaściwe, może się jednak zdarzyć, że jako prow3adzący śledztwo policjant lub jako dziennikarz będziesz „musiał” skłamać.

Role społeczne w biznesie

Dylematy i problemy pojawiają się niezależnie od ról, w których występujemy. Tutaj jednak interesuje nas szczególnie to, w jaki sposób role, w których występują ludzie biznesu, wpływają na to, jakie postępowanie będzie dla nich etycznie właściwe. Być może nie powinniśmy jednak uważać, że każdy, kto pracuje dla jakiejś firmy, jest człowiekiem biznesu. Będąc człowiekiem biznesu, występujesz w szczególnej roli związanej z celami tego biznesu i będziesz zainteresowany w tym, aby odegrać tę rolę w sposób, który ma dopomóc w osiągnięciu podstawowego celu tego biznesu. Natomiast pracując dla jakiejś firmy, nie musisz koniecznie mieć powodu, aby dopomagać się osiągnięciu podstawowego celu.

Kompromis a obowiązek

Samo pojęcie obowiązku wskazuje na jakąś konieczność – na coś, co musimy zrobić lub czego zrobienia musimy uniknąć. Jak zatem możemy się upierać, że jakieś działanie jest konieczne (obowiązkowe) i jednocześnie twierdzić, że dozwolone jest poszukiwanie kompromisu w tej sprawie? Jednak to, co obowiązujące, często nie nakazuje lub nie wyklucza) jakiegoś konkretnego sposobu działania w danej sytuacji. Jest tak szczególnie w przypadku takich obowiązków, których nie sposób spełniać raz na zawsze – na przykład obowiązku kształcenia swoich dzieci.Zobacz także