Śledź nas na:Od czego zacząć?

  • Dwa rodzaje trudności
  • Problemy z określeniem obowiązku
  • Kłopoty związane z wypełnieniem obowiązków


Dwa rodzaje trudności

W etyce pojawiają się dwa rodzaje trudności, a mianowicie trudności z określeniem, na czym w konkretnej sytuacji polega obowiązek oraz trudności z wypełnieniem obowiązku, kiedy już wiadomo czym on jest. Etyka biznesu jako dziedzina starająca się zapobiegać oszustwom, szkodnictwu i zaniedbaniom, odzwierciedla powszechną świadomość, trudności związanych z wypełnieniem obowiązku, podczas gdy zainteresowania ludzi biznesu, którzy uznają jej znaczenie i doniosłość, odzwierciedlają również ich świadomość pierwszego problemu – jak ustalić, które sposoby postępowania lub decyzje są sprawiedliwe i uzasadnione.

Problemy z określeniem obowiązku

Po pierwsze fakt, że taka sytuacja wydaje ci się trudna z etycznego punktu widzenia, nie wskazuje na słabość twojego charakteru lub braki w edukacji moralnej. Wręcz przeciwnie, taka sytuacja będzie niepokoić właśnie tych, którzy chcą jak najlepiej, słuchają głosu sumienia i troszczą się o innych. Po drugie ustalenie jakie postępowanie w konkretnym przypadku jest słuszne lub możliwe do zaakceptowania, nie zależy tylko od dysponowania dobrymi wytycznymi, dobrze ułożonym kodeksem.

Racjonalnie wybrane środki muszą oczywiście prowadzić do osiągnięcia danego celu, jednak gdy chcesz postępować etycznie, jesteś zobowiązany przyjrzeć się zarówno środkom jak i celom.

Etyka ogranicza nie tylko wybór celów, ale również wybór środków, za pomocą których możemy wybrane cele osiągnąć.

Zabicie człowieka jest uzasadnione moralnie w przypadku, gdy jest to rzeczywiście konieczne do obrony własnego życia. Pojawia się wtedy pytanie o granice obrony koniecznej, traktowanej jako środek usprawiedliwiony przez cel. Czy np. kłamstwo w obronie własnej jest uzasadnione moralnie, kiedy jest zagrożone nie twoje życie, ale istnienie twojej firmy, która skądinąd stanowi źródło utrzymania wielu pracowników?

Kłopoty związane z wypełnieniem obowiązków

Twoim obowiązkiem może być np. zameldowanie o problemach alkoholowych kolegi, jeżeli mają one wpływ na jakość jego pracy. Jednak ze względu na lojalność i przyjaźń, która was łączy, możesz czuć wstręt do takiego uczynku.

Zauważyliśmy, że problemy z określeniem obowiązku mają nie tylko ludzie słabego charakteru a nawet wręcz przeciwnie, to właśnie ludzie obowiązkowi i refleksyjni dostrzegają je i zastanawiają się nad nimi.

Kiedy spełnianie obowiązku nie jest łatwe, potrzeba cnót, a nie sprawności intelektualnejlub handlowej przedsiębiorczości.Zobacz także