Śledź nas na:Komunikacja interpersonalna w środowisku pracy

Często więc dochodzi do konfliktów na tle nieporozumienia między pracownikami. Stanowi to poważny problem nie tyle dla nich samych, co dla całej firmy, gdyż bałagan w firmie prowadzi do destrukcji jakiegoś szczebla tejże firmy. Osoby zaangażowane w tej konflikt nie potrafią się między sobą porozumieć. Komunikacja werbalna nie daje odpowiednich skutków, także ich ciało wyraża niechęć, czy niezadowolenie i w takim przypadku nieodzowna jest rola osoby trzeciej - szefa, menadżera, bądź specjalisty do spraw komunikacji. To oni muszą wytyczyć pracownikom zakres obowiązków i dystans między sobą. Brak umiejętności takiego zdefiniowania konfliktu między ludźmi, który daje szanse na korzystne jego rozwiązanie prowokuje zachowania mające charakter agresywny. Pojawia się nieznośny klimat złożony z niepewności i wrogości. Oznacza to, że pracodawca płaci pensje pracownikom, którzy nie są zdolni skoncentrować się na pracy będąc w pracy.

Kiedy właściwie dochodzi do nieporozumień? Wtedy, gdy ludzie boją się, kiedy ich relacje z innymi zbudowane są na strachu. Gdy zaś się boją starają się przetrwać a nie pracować. (W końcu każdy ma jakiś kredyt do spłacenia.) Lęk wyklucza entuzjazm. Lęk wyklucza jakość. Lęk oznacza uległość. Lęk wyklucza czucie się wartościowym. Lęk obniża samoocenę. A wiadomo niska samoocena oznacza kłopoty. Niewiara w siebie oznacza, że kolejna szansa na sprzedaż, ulepszenie procesów lub produktu zostaje zaprzepaszczona. Lęk prowadzi do izolacji i samotności.

Dlatego tak ważna w środowisku pracy jest komunikacja. Ale nie tylko komunikacja masowa, narzucająca pracownikowi określone zadania przez pracodawcę, ale komunikacja „twarzą w twarz" między przełożonym a pracownikiem i między poszczególnymi pracownikami.

Podsumowując moje rozważania chcę powiedzieć, że firma to przede wszystkim ludzie będący ze sobą we wzajemnych związkach po to by ulepszać produkty, usługi, działania. Po to by się uczyć jak być lepszymi w rolach, które dla siebie wybraliśmy. Po to by tworzyć rzeczy i usługi dzięki, którym możemy być potrzebni innymi. A podstawą dobrych relacji jest zdolność do rozumienia uczuć innych i własnych oraz umiejętne z nich korzystanie. Komunikując się w sposób świadomy możemy poznać te uczucia i pragnienia, a dzięki temu udoskonalać własne i kolegów środowisko pracy.

Bibliografia:

  1. Komunikacja marketingowa / Grażyna Rosa ; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 200.
  2. Podstawy komunikowania społecznego / Bogusława Dobek-Ostrowska. - Wyd. 2. - Wrocław : "Astrum", 2004.
  3. Człowiek - istota społeczna / Elliot Aronson ; Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.

Autorka tekstu: Merr

 Zobacz także